Elektrisk Knusing av stein, grus og jordmasser i Trøndelag

 

 Nøl ikke med å ta kontakt

Effektiv produksjon av pukk og grus

Hovedgeskjeften til Knuseren.no AS er knusing av stein, grus og jordmasser. Vi knuser stein på en sikker, effektiv og ikke minst miljøvennlig  måte slik at våre kunder får levert produktene til avtalt tid.

Knuseren.no AS eies av Austad og Bjerknes AS og Austad Transport AS

Et godt utført arbeid starter med et solid fundament

I alle bygge- og anleggsvirksomheter brukes pukk, grus, sand og andre steinprodukter som basismateriale. De forskjellige steintypene brukes også som tilslag til asfalt- og betongproduksjon.

Stein, grus, pukk og jordmasser har bruksområder innen blant annet:

1

  • Veibygging

  • Asfalttilslag

  • Sportsarenaer

  • Jernbane

Be om pristilbud