Alt innen knusing av stein, grus, singel og sand

Be om pristilbud

Vi leverer steinmasser i hele Trøndelag

Knusern.no er en stor leverandør av steinknusing og massetransport i Trøndelag. Vi tilbyr tjenester innen alle former for knusing av stein.

Alt innen knusing

Vi har ulike grovknusere, finknusere og sorteringsverk for produksjon av grus, singel, jord og sand.

Knusing av grus

Krav til ferdig produkt blir strengere både i privat og offentlig sektor. Vi har erfaringer og verktøy for å sikre effektiv og riktig produksjon. 

Produksjon av pukk og grus

Vi har tilgang til pukkverk hvor vi produserer pukk og grus i forskjellige størrelse.

Transport av masser

Vi  transporterer stein, pukk, grus og jordmasser til våre kunder i hele Trøndelag.

  • Topp moderne mobilknuser og stacker fra Haahjem

  • Knusing av røys med bruk av knuserkule for å knuse ned stor-stein

  • Svingbart hovedbånd med mulighet til å justere stigningsvinkel fra knuser for å kunne produsere på trange områder

  • Bruk av stacker (beltegående transportbånd) for effektiv massehåndtering

  • Moderne veiesystem av materialer på hjullaster og stacker

  • Underliggende Sikt (4.2 m2) på grovknuser for utsikting av masser

  • Vi sikter ut masser etter kundens behov

  • Vi har gode erfaringer med utsikting av både 0-50mm, 50-150mm. og 0-16mm 16-300 mm

Litt om kapasiteter

Knuseren kan åpnes til spalteåpning som produserer 0-450 mm ferdig vare.
Dette varierer selvfølgelig etter kvaliteten på røys.
Ved spalteåpning: 100mm 220-290 tonn or time.
Ved spalteåpning: 250mm 550-720 tonn per time.