Alt innen knusing av stein, grus, singel og sand

Be om pristilbud

Vi leverer steinmasser i hele Trøndelag

Knusern.no er en stor leverandør av steinknusing og massetransport i Trøndelag. Vi tilbyr tjenester innen alle former for knusing av stein.

Ved produksjon av pukk med grønn energi, reduseres klimaavtrykket vesentlig.

Utslippet ved forbrenning av diesel er 2,66 kilo CO2 per liter diesel.

Alt innen knusing

Vi har ulike grovknusere, finknusere og sorteringsverk for produksjon av grus, singel, jord og sand.

Knusing av grus

Krav til ferdig produkt blir strengere både i privat og offentlig sektor. Vi har erfaringer og verktøy for å sikre effektiv og riktig produksjon. 

Produksjon av pukk og grus

Vi har tilgang til pukkverk hvor vi produserer pukk og grus i forskjellige størrelse.

Transport av masser

Vi  transporterer stein, pukk, grus og jordmasser til våre kunder i hele Trøndelag.

Keestrack

  • Topp moderne HELELEKTRISKE mobilknusere fra Keestrack

  • Knusere kan kjøres direkte fra strømnettet via 400v, eller via aggregat der det ikke er strøm.

  • Tre dekket sikt på konknuser gir mulighet for uttak av tre fraksjoner direkte, dette er besparende for våre kunder.

  • Moderne veiesystem av materialer på hjullaster

  • Knusing av røys med bruk av knuserkule for å knuse ned stor-stein

  • forsikt på grovknuser for uttak av masser opp til 0-50mm

  • Vi sikter ut masser etter kundens behov